NĚCO MÁLO O BULHARSKU

Rozloha: 110 993,6 km2 (102. na světě) z toho 0,3 % vody

Časové pásmo: +2
Počet obyvatel:7 262 675 (88. na světě, 2008)
Hustota zalidnění: 65,43 ob. / km2 (123. na světě)
Jazyk: bulharština
Náboženství: bulharští pravoslavní 85%, muslimové 13%
Nejvyšší bod: vrch Musala (2 925 m n.m.)
Státní zřízení: republika
Hlavní město: Sofia (1 402 417 obyvatel)
Klima: Mírné kontinentální podnebí, černomořské pobřeží a povodí Marice tvoří přechod k podnebí středomořskému, průměrné teploty v lednu – 2 až + 2 °C, v červenci 21 až 24 °C, průměrné roční srážky od 450 mm (Dobrudža) do 1250 mm (vrcholky hor).
Flora, fauna: Třetinu území pokrývají lesy (borovice, rumelská sosna, smrk, jedle, kleč, dub, buk, habr, jilm, jasan, lípa, líska).Přes 3.000 rostlinných druhů středoevropských, středozemních a stepních, v černomoří zimostráz, cypřiš, v horách alpská růže, protěž. Savci:medvěd, vlk, liška, jezevec, divoká kočka, divoké prase, rys, šakal, myšovití hlodavci, jelen, srnec, kamzík, netopýr. Ptáci: např.orel, sup, pelikán, koroptev, bažant, orebice ad.

Státní svátky a významné dny

Stabilní státní svátky:
1. 1. Nový rok
3. 3. Osvobození z osmanské nadvlády (1878)
1. 5. Svátek práce
6. 5. Den sv.Jiří (Gergiovden), Den chrabrosti a bulharské armády
24. 5. Den sv. Cyrila a Metoděje, Den slovanské kultury a vzdělávání
6. 9. Den sjednocení Východní Rumelie s Bulharským knížectvím (1885)
22. 9. Den nezávislosti (1908)
1. 11. Den národních buditelů
24. – 26. 12. Koleda (Vánoce)

Pohyblivé svátky – Velikden (Velikonoce):
Velký pátek, Velikonoční neděle, Velikonoční pondělí 23.4., 24.4., 25.4. (2006)

Záležitosti při cestování do Bulharska

Víza – režim vstupu
Bezvízový styk do 3 měsíců a pouze k cestám, které neslouží výdělečnému účelu. V případě, že chce cizinec pobývat na území Bulharska za jiným účelem než turistickým ( např. pracovní, studijní, podnikání) nebo doba pobytu přesáhne 3 měsíce, je nezbytné požádat na zastupitelském úřadě Bulharska o vízum. Od 1. ledna 2006 při vstupu do BR cizinec na hraničním přechodu musí deklarovat cíl a adresu pobytu a zde vyplní registrační kartu. Toto opatření se nevztahuje na cizince, kteří přes území Bulharska pouze tranzitují a zemi opustí do 24 hodin. Od 13.1.2006 občané států EU a EHP nevyplňují registrační karty na hraničních přechodech při vstupu na území BR. Registrační povinnost všech cizinců podle ustanovení Cizineckého zákona BR (registrace v místě pobytu do 5 dnů, za kterou je zodpovědný ubytovatel) nadále platí. Na hraničním přechodu cizinec obdrží razítko do cestovního dokladu. Podle zákona o cizincích v BR se trestá vysokou pokutou, nebo je pobyt v BR na určitou dobu zakázán tomu cizinci, který zůstal v zemi po uplynutí povolené doby k pobytu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje zejména těm českým občanům, kteří budou pobývat v BR na horách (individuálně nebo ve skupinách), aby se do 5 dnů po vstupu do BR ubytovali v některém dostupném ubytovacím zařízení. Cizinec vstupující do BR musí mít potřebné finanční prostředky na náklady spojené s pobytem a potřebné finanční prostředky k opuštění země. Statistické karty jsou vydávány pouze těm cizincům, kteří cestují s osobní zbraní. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky dále doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky při cestování nezměnily.

Doklady
Do Bulharska se cestuje na platný pas nebo občanský průkaz. Řidiči motorových vozidel musí mít řidičský průkaz, technický průkaz, tzv.zelenou kartu. Pokud jde o zapůjčené nebo firemní vozidlo, musí mít řidič ověřenou plnou moc od majitele vozidla (s překladem do bulharštiny nebo do některého světového jazyka, nejlépe do angličtiny). Pokud řidič plnou moc nepředloží, vozidlo nemusí být vpuštěno na území BR.